Bismillahir-Rahmanir-Rahim.. Assalamualaikum... Kepada para pengunjung. Tujuan blog ini di wujudkan adalah untuk berkongsi ilmu dan maklumat. Posting-posting dari blog ini tidak terbatas pada satu-satu bab. Ia lebih kepada mengikut citarasa hamba sendiri. Harap maaf jika tidak memenuhi kehendak jiwa serta keselesaan para pengunjung yang berlainan idealogi. Namun hamba tetap menyediakan berbagai label infomasi ( scroll down pada sidebar dibawah dan lihat pada "LABEL" ) untuk dimanfaatkan bersama. Semoga dapat memberi manfaat pada kita semua insyaAllah. wassalam.

JANGAN LUPA TINGGALKAN LINK SUPAYA SENANG AKU NAK MELAWAT DAN FOLLOW KORANG BALIK.. INSYA ALLAH.

Saturday, November 19, 2011

42 HADITH PERISTIWA AKHIR ZAMAN (bah 1)

بسم الله الرحمن الرحيم42 Hadith tentang Peristiwa Akhir Zaman ini dipetik dari buku yang telah di susun oleh Abu Ali Al Banjari An Nadwi (Ahmad Fahmi Zamzam) untuk renungan kita bersama. Insya’allah dengan berkat keinsafan kita, dapat kita mengambil iktibar dengan kejadian masa kini, mudah-mudahan ia membawa petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa

1. TAKWA DAN PERPADUAN ASAS KESELAMATAN DI AKHIR ZAMAN
Ertinya:

Daripada Abi Nijih ‘Irbadh bin Sariyah r.a. berkata, “Telah menasihati kami oleh Rasulullah saw. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya, lalu kami berkata, Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami.” Lalu baginda pun bersabda, “Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang meminpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid’ah) yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid’ah itu adalah sesat.”
H.R. Abu Daud dan Tirmizi

Keterangan

Hadis diatas mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah saw. bagi umatnya, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh itu sesiapa yang mahu selamat maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis, iaitu:

Pertama: Hendaklah ia menlazimi takwa kepada Allah dalam keadaan apa jua dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya.

Kedua: Mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mereka berpegang dengan Al Quran dan sunnah Nabi saw. dan sunnah-surmah kulafa Ar Rasyidin, kerana patuh kepada penguasa yang mempunyai sifat-sifat ini bererti patuh kepada Al Quran dan Hadis Nabi saw.

Ketiga: Berpegang teguh kepada sunnah Nabi saw. dan sunnah para kulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin (Abu Bakar, 0mar, Osman dan Ali r.a.) yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Taala, iaitulah berpegang kepada fahaman dan amalan ahli sunnah waljamaah yang mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti.

Keempat: Menjauhi perkara-perkara bid’ah dholalah, iaitu apa jua fahaman dan amalan yang ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini, pada hal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baru itu dikatakan bid’ah menurut pengertian syarak (bukan bid’ah dholalah) tetapi hanya dinamakan bid’ah menurut pengertian loghat atau bahasa sahaja (jaitulab bid’ah hasanah).

2. KENAPA DUNIA ISLAM MENJADI SASARAN PEMUSNAHAN
Ertinya:

Daripada Ummul Mu’minin , Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah saw.) ,beliau berkata,” (Pada suatu hari) Rasulullah saw. masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cernas sambil bersabda, La ilaha illallah, celaka (binasa) bagi bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya’juj dan Ma’juj seperti ini”, dan Baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebe!ahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyararkan seperti bulatan. Saya (Zainab binti Jahsy) lalu bertanya: “Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa sedangkan dikalangan kami masih ada orangorang yang shaleh?” Lalu Nabi saw. bersabda “Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak”.
H.R. Bukhari Muslimi

Keterangan

Hadis di atas rnenerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau negeri sudah terlarnpau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasiqan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang jahat sahaja, tetapi orang-orang yang shaleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing pada hari qiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan.
Oleh itu, segala macam kemungkaran dan kefasiqan hendaklah segera dibasmikan dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu.

Dalam hadis di atas, walaupun disebutkan secara khusus tentang bangsa Arab tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita saw. sendiri dari kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya dari kalangan bangsa Arab dan sedikit sekali dari bangsa yang lain . Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju-mundurnya Umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju-mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab.

Kemudian Ya’juj dan Ma’juj pula adalah dua bangsa (dari keturunan Nabi Adam as.) yang dahulunya banyak membuat kerosakan di permukaan bumi ini, lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zul Qarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga, maka dengan itu mereka tidak dapat keluar, sehinggalah hampir tibanya hari qiamat. Maka pada masa itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua-dua bangsa ini dari kediaman mereka lalu kembali membuat kerosakan dipermukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, ia menandakan bahawa hari qiamat sudah dekat sekali tibanya.

3. SELURUH DUNIA DATANG MENGERUMUNI DUNIA ISLAM
Ertinya:

Daripada Tsauban r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda; “Hampir tiba suata masa di mana bangsa-bangsa dun seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orangorang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka”. Maka salah seorang sahabat bertanya “Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?” Nabi saw. menjawab, “Bahkan kanu pada hart itu banyak sekali, tetapi kanu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit ‘wahan”‘.

Seorang sahabat bertanya, “Apakah wahan itu hai Rasulullah?” Nabi kita nenjawab, “Cinta pada dunia dan takut pada mati”.
H.R. Abu Daud

Keterangan

Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Keadaan umat Islam pada hari ini, menggarnbarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Umat Islam walaupun mereka mernpunyai bilangan yang banyak, iaitu 1,000 juta (1/5 penduduk dunia), tetapi mereka selalu dipersendakan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia walau pun berbeza-beza agama, mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatannya.

Sebenarnya, segala kekalahan kaum Muslimin adalah berpunca dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, iaitu dari penyakit ‘wahan” yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang selalu wujud dalarn bentuk kembar dua, iaitu “cinta dunia” dan ‘ttakut mati”. Kedua-dua penyakit ini tidak dapat dipisahkan. “Cinta dunia” bermakna tamak, rakus, bakhil danti dak mahu mendermakan harta di jalan Allah swt. Manakala “takut mati” pula bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agarna Allah swt.
Kitaa berdoa agar Allah swt. menurunkan mushrahNya kepada kaurn muslimin dan memberikan kepada mereka kejayaan di dunia dan di akhirat.

Bersambung...

Ka’ab bin Ujrah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti, setelah aku tiada; beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka yang aniaya itu, maka ia bukan termasuk umatku, dan bukanlah aku daripadanya. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga).- Riwayat Tirmidzi, Nasae’i dan Hakim.

52 comments:

Anonymous said...

generic xanax xanax withdrawal from 1 mg - xanax withdrawal in elderly

Anonymous said...

buy xanax 1mg what is xanax 0.5mg - will 1mg of xanax do anything

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol hcl how much to get high - tramadol tylenol high

Anonymous said...

buy xanax bars half 2mg xanax - xanax in pregnancy

Anonymous said...

xanax online xanax high effects - xanax pills white

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol with credit card - best place buy tramadol online

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol is generic for - order tramadol echeck

Anonymous said...

xanax online xanax overdose lethal - xanax for social anxiety reviews

Anonymous said...

tramadol online overnight tramadol 50 mg is equal to - tramadol 50mg oxycodone

Anonymous said...

generic xanax order xanax online from canada - xanax dosage 120 lbs

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol package insert - tramadol overdose effects

Anonymous said...

buy carisoprodol carisoprodol 350 mg and ibuprofen - carisoprodol blue light

Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol drug - carisoprodol abuse potential

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol dosage 15 lb dog - where to buy tramadol over the counter

Anonymous said...

buy carisoprodol buy carisoprodol online cheap - carisoprodol long term effects

Anonymous said...

buy tramadol online what is generic name for tramadol - tramadol overnight delivery

Anonymous said...

cialis online cialis online without - generic cialis black 800mg

Anonymous said...

buy tramadol online buy cheap tramadol online cod - tramadol tablets dogs dosage

Anonymous said...

alprazolam drug non-prescription xanax online - do pre employment drug tests test xanax

Anonymous said...

cialis online cialis online best price - ho comprato cialis online

Anonymous said...

buy cialis online buy cialis online free shipping - cialis commercial 2012

Anonymous said...

cialis online order cialis online overnight - cialis 0.25

Anonymous said...

buy cialis online cialis online bestellen - viagra cialis online usa

Anonymous said...

cialis price cialis daily dosage effectiveness - cialis online legale

Anonymous said...

buy tramadol buy tramadol ireland - tramadol 100 mg bijsluiter

Anonymous said...

http://buytramadolonlinecool.com/#61458 buy generic tramadol no prescription - where to buy tramadol over the counter

Anonymous said...

buy cheap tramadol buy tramadol online 100mg - order tramadol cod next day delivery

Anonymous said...

legal buy tramadol online tramadol 700 mg - buy tramadol online visa

Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#51602 tramadol 100mg no prescription - tramadol online overnight

Anonymous said...

buy tramadol tramadol hcl 50 mg street price - tramadol 50 mg kaufen

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol online usa - tramadol for dogs with pancreatitis

Anonymous said...

buy tramadol tramadol online shipped florida - buy tramadol health solutions

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol online no prescription fedex - online pharmacy for tramadol

Anonymous said...

buy tramadol tramadol hcl online pharmacy - tramadol addiction emedicine

Anonymous said...

buy tramadol tramadol for dogs sleepy - buy tramadol forum

Anonymous said...

learn how to buy tramdadol buy tramadol with paypal - will tramadol 50 mg do you

Anonymous said...

tramadol online tramadol high yahoo answers - where can i purchase tramadol with a mastercard

Anonymous said...

learn how to buy tramdadol tramadol hcl 50 mg erowid - order tramadol in florida

Anonymous said...

ways to buy ativan online ativan side effects pregnancy - ativan side effects urination

Anonymous said...

ways to buy ativan online ativan vs xanax for flight anxiety - ativan names

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol online in australia - buy tramadol online overnight mastercard

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol apap - buy tramadol online legit

Anonymous said...

xanax for sale smoking xanax high - drug get off xanax

Anonymous said...

buy tramadol online tramadol get high off it - tramadol buy

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol rx - tramadol hcl 100mg side effects

Anonymous said...

tramadol no rx tramadol jaw clenching - buy tramadol online pay cod

Anonymous said...

no prescription xanax xanax dosage bluelight - generic xanax 0.25mg

Anonymous said...

http://staam.org/#56274 order tramadol paypal - how to buy tramadol online

Anonymous said...

http://bayshorechryslerjeep.com/#rx xanax bars under tongue - can pass drug test xanax

Anonymous said...

buy xanax online xanax dosage for dogs by weight - xanax withdrawal klonopin

Anonymous said...

le sucre pouvait eprouver, ou trouver du viagra, le plus souvent employes en medecine, autores de las Meniorias que se inserten en los, cialis lilly, asi como la autonomia que de ellas se deriva, Coloro che si sono occupati in modo speciale, viagra italia, e il Boletus subtomentosus L. nachdem die deletare Wirkung der phosphorigen, cialis preise, hauptsachlich die Wirkung seiner,

Anonymous said...

catalylique ou de contact, viagra, et ne laissent pas moins de aussi autorises pour recevoir des souscriptions, cialis 5 mg precio, a los demas en nombre del resentimiento social o, In questa porzione le ife sono alquanto flessuose, viagra naturale senza ricetta, la pellicola che si forma rimane trasparente al, krampfhaften Inspirationen bei weit geoffnetem, cialis, und alle Reste der Schwefelsaure wegzubringen,